Bottega Veneta

Bottega Veneta is an Italian Luxury fashion house. Established in 1966, Bottega Veneta has become a global household name for their leather goods. Mostly known for their leather handbags, Bottega Veneta is a rapidly renowned fashion brand.